Burmistrz podpisał umowę na opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Miasto Lubartów na lata 2021 -2035

Jak może wyglądać Lubartów w 2035 roku? W jakim kierunku będzie podążał? Jakie inwestycje powstaną w mieście i jak będą żyli mieszkańcy?

Między innymi na te pytania ma odpowiadać Strategia Rozwoju Gminy Miasto Lubartów na lata 2021 -2035. Po tym jak rozstrzygnięty został przetarg na jej opracowanie, burmistrz Krzysztof Paśnik podpisał umowę z wykonawcą. Strategia to dokument, który będzie dotyczył wszystkich mieszkańców, więc przy jego tworzeniu ich uwagi będą stanowiły znaczący wkład w opracowanie.

Niektóre z elementów Strategii:

  • Diagnoza sytuacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej miasta
  • Analiza SWOT
  • Założenia i cele strategiczne rozwoju miasta w wymiarze społecznym, gospodarczym i przestrzennym
  • Kierunki działań, rezultaty i wskaźniki ich realizacji
  • Model struktury funkcjonalno-przestrzennej miasta wraz z ustaleniami i rekomendacjami w zakresie kształtowania i prowadzenia polityki przestrzennej w mieście
  • Określenie obszarów strategicznej interwencji określonych w strategii rozwoju województwa oraz kluczowych dla miasta wraz z zakresem planowanych działań

 

Data opublikowania: 10:00, 15 czerwca 2021

Kategorie: Aktualności