Wsparcie dużych rodzin – zaproszenie do współpracy

To bardzo ważna inicjatywa wspierająca duże rodziny. Burmistrz Miasta Lubartów Krzysztof Paśnik zaprasza lokalnych przedsiębiorców i instytucje z Lubartowa do współpracy w ramach Programu „Lubartowska Karta Dużej Rodziny 3+ i Rodziny Zastępczej”.

Chodzi o zapewnienie zniżek i bonifikat oraz ulg na usługi bądź towary dla rodzin posiadających Lubartowska Kartę Dużej Rodziny 3+ i Rodziny Zastępczej. Do współpracy mogą przystąpić instytucje publiczne i niepubliczne, organizacje pozarządowe oraz osoby prowadzące działalność gospodarczą na terenie Miasta Lubartów.
Korzyści dla partnerów programu wynikające z włączenia się do programu:

  1. Partner Programu będzie mógł umieszczać logo oraz informację o udziale w Programie „Lubartowska Karta Dużej Rodziny 3+ i Rodziny Zastępczej” we wszystkich wydawanych przez siebie nośnikach reklamowych i stronie internetowej.
  2. Logo firmy Partnera Programu zostanie umieszczone w tygodniku „Lubartowiak”, na stronach internetowych Miasta oraz MOPS na telebimie oraz podczas imprez miejskich.

Bliższe informacje o programie można uzyskać w placówce Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubartowie, ul. 3 Maja 24a – Dział ds. Rodziny i Świadczeń Socjalnych pod nr telefonu: (081) 852 60 32.

Data opublikowania: 09:43, 17 marca 2021

Kategorie: Aktualności