Wyniki otwartego konkursu ofert 2021 pożytek publiczny

Wyniki otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji w 2021 roku zadań publicznych o charakterze pożytku publicznego przez organizacje pozarządowe oraz podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2004 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

Data opublikowania: 14:46, 22 stycznia 2021

Kategorie: Aktualności