Fundacja im. Stefana Batorego ogłasza konkurs

Fundacja im. Stefana Batorego ogłasza II konkurs na projekty tematyczne.

O dotacje mogą się starać m.in. stowarzyszenia, fundacje, spółdzielnie socjalne, koła gospodyń wiejskich. W konkursie wspierane będą działania w trzech obszarach: aktywność obywatelska, prawa człowieka i równe traktowanie oraz wzmacnianie grup narażonych na wykluczenie. Wnioski wstępne można składać do 11 stycznia. Budżet konkursu to blisko 10,5 mln EUR.

Więcej:https://aktywniobywatele.org.pl/

Data opublikowania: 09:19, 4 grudnia 2020

Kategorie: Aktualności