Wyniki otwartego konkursu ofert 2020 pożytek publiczny

Wyniki otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji w 2020 roku zadań publicznych o charakterze pożytku publicznego przez organizacje pozarządowe oraz podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2004 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

logo-ngo-new

Data opublikowania: 15:22, 6 listopada 2020

Kategorie: Aktualności