Wycinka drzew i nowe nasadzenia na Łąkowej i Piaskowej

Trwa wycinka drzew na ulicach Piaskowej i Łąkowej, a zamiast nich pojawią się nowe nasadzenia. Usuwane są te drzewa, które stanowią kolizję
z inwestycją pn. „Rozbudowa ulic Piaskowej i Łąkowej w Lubartowie, w zakresie budowy ciągów pieszych, dróg rowerowych i ciągów pieszo-rowerowych w ramach projektu Mobilny LOF wraz z infrastrukturą towarzyszącą”.
W ramach projektu planowane jest nasadzenie nowych 38 drzew na ulicy Piaskowej i 46 drzew na ulicy Łąkowej. Przyjęto zasadę lokalizacji drzew w sposób umożliwiający łatwą identyfikację znaków drogowych, nieutrudnioną widoczność przy przejściach dla pieszych oraz wjazdach i wyjazdach z bocznych ulic i posesji. Dodatkowo w ramach inwestycji planowane jest nasadzenie 1363 sztuk krzewów. Na rzutach poniżej widoczne są planowane nasadzenia.

 

Data opublikowania: 10:12, 14 sierpnia 2020

Kategorie: Aktualności