#Lubartowska#Wiktoria’20

Wydarzenie pod nazwą #Lubartowska#Wiktoria’20 organizuje Lubartowski Ośrodek Kultury. Początek: godz. 15 w sobotę 22 sierpnia na rynku przed ratuszem. W programie wystawa mundurów, broni palnej i białej, pokaz wyposażenia policyjnego oraz konkurs wiedzy o broni palnej. Partnerami są: Stowarzyszenie Rekonstruktorów i Zbieraczy Broni Palnej oraz Militariów, Muzeum Ziemi Lubartowskiej oraz Społeczna Szkoła Muzyczna w Lubartowie.

https://www.facebook.com/events/3068346129881406/

Na realizację projektu LOK otrzymał dotację z programu „Koalicje dla Niepodległej”, które przeznaczone są dla samorządowych instytucji kultury i organizacji pozarządowych realizujących projekty wraz z partnerami. Celem programu jest włączenie mieszkańców w działania związane ze zwiększeniem świadomości na temat wydarzeń związanych z odzyskaniem przez Polskę niepodległości i odbudową państwowości, w których istotną rolę odgrywa pamięć regionalna związana z różnymi drogami poszczególnych dzielnic kraju prowadzącymi do niepodległości. Realizowane w ramach programu zadania powinny wzmacniać poczucie wspólnoty w oparciu o wartości wpisane w polską tradycję państwową i narodową – wolność, solidarność oraz poszanowanie godności i praw człowieka.

Data opublikowania: 10:35, 14 sierpnia 2020

Kategorie: Aktualności