Informacja dla prowadzących działalność gospodarczą

W związku z ograniczonym dostępem do Urzędu Miasta Lubartów sprawy związane z wnioskami o wpisy do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG-1), zawieszenia wznowienia, zmiany, wykreślenia można składać poprzez:

1. Złożenie wniosku na stronie ceidg.gov.pl poprzez wypełnienie i złożenie wniosku on-line podpisując go elektronicznie profilem zaufanym lub e-dowodem
2. Przesłanie wniosku CEIDG-1 listem poleconym, wniosek dostępny jest na stronie ceidg.gov.pl następnie należy podpisać go własnoręcznym podpisem wnioskodawcy, własnoręczność podpisu powinna być potwierdzona przez notariusza.

Istnieje również możliwość złożenia stosownych dokumentów w późniejszym terminie, gdy sytuacja się unormuje. Konstytucja Biznesu, czyli pakiet ustaw, których celem jest zreformowanie i uproszczenie przepisów dotyczących prowadzenia działalności, przewiduje możliwość zawieszenia działalności wstecz. Należy jednak pamiętać o tym,  że musi to być zgodne z prawdą. Po złożeniu wniosku w urzędzie, czeka nas weryfikacja przez ZUS czy Urząd Skarbowy

Data opublikowania: 14:00, 26 marca 2020

Kategorie: Aktualności