Konkurs pt: „Lubartów#zostańwdomu”

Konkurs pt: „Lubartów#zostańwdomu”

Szanowni Rodzice, chcemy zaproponować dzieciom w wieku przedszkolnym i uczniom szkół podstawowych udział w konkursie pt: „Lubartów#zostańwdomu”

Postanowienia ogólne:
1. Organizatorem Konkursu są: Burmistrz i z-ca Burmistrza Miasta Lubartów, Radni Miasta Lubartów.
2.Konkurs organizowany jest na zasadach określonych niniejszym regulaminem i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

Cele konkursu:
-rozpowszechnianie informacji na temat koronawirusa i zagrożeń, jakie niesie ze sobą,
-budowanie świadomości, w jaki sposób można uniknąć zakażenia koronawirusem,
-kształtowanie poczucia więzi rodzinnych i społecznych,
-promowanie artystycznych talentów uczniów,
-motywowanie uczniów do podejmowania różnorodnych działań w rozwijaniu swoich pasji i zainteresowań.

Zapraszamy do zapoznania się z zasadami uczestnictwa oraz regulaminem.

Data opublikowania: 15:21, 23 marca 2020

Kategorie: Aktualności