Raport z konsultacji społecznych dot. projektu aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Lubartowa na lata 2017-2023

Data opublikowania: 14:30, 4 marca 2020

Kategorie: Komunikaty