Jest umowa na przebudowę parku miejskiego

Park miejski to jedna z wizytówek Lubartowa. Podpisanie umowy z wykonawcą na jego przebudowę, to kolejny krok w stronę realizacji inwestycji.

Umowa z wykonawcą – firmą Chocyk Marcin MEDIA-BUD, została podpisana 9 sierpnia w Urzędzie Miasta Lubartów. Koszt inwestycji to blisko 11 mln zł. Dzięki staraniom władz miasta udało się pozyskać dodatkowe dwa miliony złotych na rewitalizację parku. Wniosek w tej sprawie został wysłany do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego 29 marca. W efekcie 31 maja został podpisany aneks do umowy w ramach projektu Zielony LOF. Dodatkowe dwa miliony złotych na realizację inwestycji było potrzebne w związku ze wzrostem kosztów robót budowlanych.

Przebudowa Parku to bardzo ważna dla mieszkańców Lubartowa inwestycja. Po rewitalizacji park stanie się jeszcze bardziej atrakcyjnym miejscem. Prace obejmą nie tylko pielęgnację i remont. W projekcie chodzi też o wydobycie historycznego kontekstu terenu. W sąsiedztwie pałacu ma powstać salon ogrodowy z alejkami i kwiatami. Odnowiona będzie fontanna i schody przy stawie. Z kolei sam staw będzie oczyszczony. W projekcie przewidziana jest też likwidacja znajdującej się na nim wyspy. Woda w stawie ma być napowietrzana przez trzy gejzery. 

Data opublikowania: 11:42, 9 sierpnia 2019

Kategorie: Aktualności