„W Lubartowskiej szkole…”

W dwusetną rocznicę organizacji pierwszej w naszym mieście, stałej szkoły elementarnej otwarta została wystawa „W LUBARTOWSKIEJ SZKOLE… 1819 – 2019” w Muzeum Ziemi Lubartowskiej. Honorowy patronat nad nią objął Burmistrz Miasta Lubartów Krzysztof Paśnik.

Otwarcie  stylizowane na lekcję historii ubarwili uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 1, wcielający się  w uczniów i nauczycieli lubartowskiej szkoły z czasów zaborów, okresu dwudziestolecia międzywojennego,  okupacji niemieckiej i lat PRL. Scenki powstały na podstawie oryginalnych dokumentów, raportów, protokołów, kronik, wspomnień. W spotkaniu zorganizowanym w czwartek 23 maja uczestniczył Zastepca Burmistrza Miasta Lubartów Jakub 
Wróblewski.

Zaprezentowano eksponaty pochodzące  ze zbiorów Archiwum Państwowego w Lublinie, Muzeum Ziemi Lubartowskiej, placówek oświatowych, w tym szczególnie: Szkoły Podstawowej nr 1 (b. Gimnazjum nr 1)  i Szkoły Podstawowej nr 3 (b. Gimnazjum nr 2 i Szkoły Podstawowej nr 2),  Zespołu Szkół nr 2 (b. Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego) oraz Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej (b. Szkoły Dokształcającej i Zespołu Szkół nr1) a także ofiarodawców prywatnych. Kroniki szkolne i publikacje przygotowywane przez poszczególne placówki (w tym także Szkołę Podstawowa nr 4 i II Liceum Ogólnokształcące) uzupełniły współczesny obraz lubartowskiej oświaty .

Podsumowaniem tej szczególnej lekcji były słowa dr Ewy Sędzimierz, dyrektor Muzeum: – 200 lat to z naszej ludzkiej perspektywy ogrom czasu. To życie wielu  pokoleń, to szereg burzliwych wydarzeń, które na przestrzeni dziejów dotykały nasze miasto i kraj. Bywały momenty dramatyczne, ale i radosne. Chwile grozy: wojny, powstania, pożary, okupacje  i  zniewolenia, ale i chwile radości i nadziei na wolność, swobodny rozwój i spokojny byt rodziny.  A szkoła w tym wszystkim trwała, służąc kolejnym rocznikom lubartowskich dzieci, dając im podstawy edukacji, rozbudzając ich umysły i kształtując charaktery.

Współorganizatorami wystawy w Muzeum Ziemi Lubartowskiej  są  Lubartowskie Towarzystwo Regionalne i  Szkoła Podstawowa nr 1 im. ks. Jana Twardowskiego . 

Wystawa czynna będzie  w okresie  maj – wrzesień 2019 r. w  Muzeum Ziemi Lubartowskiej  przy  ul. T. Kościuszki 28.

fot. „Lubartowiak”

 

Data opublikowania: 09:36, 24 maja 2019

Kategorie: Aktualności