Otwarty konkurs ofert 2019 pożytek publiczny

Burmistrz Miasta Lubartów ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019 w ramach dotacji z budżetu Gminy Miasta Lubartów dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów określonych w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2004 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

TERMIN SKŁADANIA OFERT: do 31 maja 2019 roku

Organizacje zainteresowane uzyskaniem niezbędnych informacji zapraszamy na szkolenie warsztatowe  w sprawie konkursu w Lubartowskim Ośrodku Kultury w Sali na parterze przy ul. Rynek II 1, które odbędzie się w dniu 18 maja 2019 roku od godziny 10:00.

W trakcie szkolenia uczestnicy otrzymają informacje o sposobie realizacji zadań publicznych objętych przedmiotowym konkursem w roku 2019 w aspekcie profilaktyki uzależnień, wskazówki dotyczące wypełniania nowych wzorów oferty i sprawozdania z realizacji zadania publicznego, określanie i mierzenie rezultatów w działaniach związanych z profilaktyką uzależnień, zasady konstrukcji budżetu zadania, tworzenie planu i harmonogramu zadania. Ponadto będą poruszane zagadnienia z zakresu właściwej realizacji zadań publicznych, w tym prowadzenie dokumentacji związanej z zadaniem – księgowość, opis faktur i zasady odpowiedzialności za nie prowadzenie księgowości. Uczestnicy otrzymają również  informacje dotyczące obowiązków promocji projektów, a także uzyskają wyjaśnienia na temat ewaluacji i sprawozdawczości z wykonania zadania publicznego.

Osoby zainteresowane szkoleniem prosimy o kontakt z Biurem ds. Współpracy i Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta Lubartów przy ul. Jana Pawła II 12, 21‑100 Lubartów, pokój nr 215, tel. 81 854 46 29, wop@um.lubartow.pl

Szczegółowe informacje-BIP

Formularz oferty zamieszczono w formie edytowalnej (format DOC i RTF), jednocześnie zastrzega się, iż wiążącą wersją załącznika jest wersja w formacie PDF

Data opublikowania: 14:29, 10 maja 2019

Kategorie: Aktualności