Otwarty konkurs ofert 2019 pożytek publiczny

Burmistrz Miasta Lubartów ogłasza otwarty konkurs ofert w zakresie:
– kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
– nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania
– działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym

Burmistrz Miasta Lubartów ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2019 roku o charakterze pożytku publicznego przez organizacje pozarządowe oraz podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie:

  • kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
  • nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania
  • działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym.

TERMIN SKŁADANIA OFERT: do 8 marca 2019 roku

Szczegółowe informacje-BIP

Organizacje zainteresowane uzyskaniem niezbędnych informacji zapraszamy na spotkanie informacyjno-szkoleniowe w sprawie konkursu w sali konferencyjnej urzędu miasta na parterze, które odbędzie się w dniu 28.02.2019 r. w dwóch turach w godzinach 10:00-12:00 oraz 16:00-18:00.

W trakcie szkolenia uczestnicy otrzymają informacje o sposobie realizacji zadań publicznych objętych przedmiotowym konkursem w 2019 roku, wskazówki dotyczące wypełniania oferty realizacji zadania publicznego oraz promocji projektów, a także uzyskają wyjaśnienia na temat ewaluacji i sprawozdawczości z wykonania zadania publicznego.

W celu potwierdzenia udziału w szkoleniu lub w razie ewentualnych pytań prosimy o kontakt z Biurem ds. Współpracy i Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta Lubartów przy ul. Jana Pawła II 12, 21‑100 Lubartów, pokój nr 215, tel. 81 854 46 29, wop@um.lubartow.pl

Formularz oferty zamieszczono w formie edytowalnej (format DOC), jednocześnie zastrzega się, iż wiążącą wersją załącznika jest wersja w formacie PDF.

 

Data opublikowania: 14:16, 15 lutego 2019

Kategorie: Aktualności