Konsultacje społeczne dotyczące projektu aktualizacji „Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Lubartowa na lata 2017-2023”

Data opublikowania: 14:16, 1 lutego 2019

Kategorie: Komunikaty