Otwarto oczyszczalnię ścieków po modernizacji

Zmodernizowana oczyszczalnia ścieków w Lubartowie została oficjalnie otwarta 20 września. Projekt o wartości ponad 58 mln złotych jest największą inwestycją w historii miasta.

Decyzję o modernizacji istniejącej oczyszczalni ścieków podjęto w 2014 roku. Jak informuje Tomasz Marzęda, Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej – w pewnym momencie chyba nikt w Lubartowie nie miał wątpliwości, że ponad dwudziestoletnia oczyszczalnia odmawia posłuszeństwa. Musieliśmy szybko działać, aby nie dopuścić z jednej strony do katastrofy ekologicznej, a z drugiej – do zwiększenia kilkukrotnie kosztów funkcjonowania obiektu, które w perspektywie czasu musiałby spocząć na wszystkich mieszkańcach.

 

W uroczystości otwarcia oczyszczalni uczestniczył m.in. Minister Inwestycji i Rozwoju Jerzy Kwieciński, sekretarz Stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju Artur Soboń, poseł Krzysztof Szulowski, Wojewoda Lubelski Przemysław Czarnek, prezes firmy Inżynieria Rzeszów S.A – wykonawca inwestycji. Jerzy Żyła. Gości powitał burmistrz Janusz Bodziacki:

Oczyszczalnia ścieków o łącznej wartości ponad 58 mln jest największą inwestycją w historii naszego miasta. Dzięki tej inwestycji Lubartów zyskał jeden z najnowocześniejszych tego typu obiektów w Polsce. Obecnie 99 procent gospodarstw domowych Lubartowa podłączonych jest do sieci kanalizacyjnej, co nie jest powszechne w skali naszego kraju. Dzisiaj uczestniczymy w wydarzeniu wielce radosnym dla naszej społeczności. Uroczyście wobec wyjątkowych gości mieszkańcom naszego grodu przekazujemy dobro do codziennego użytkowania. Dziękuję wszystkim, którzy uczestniczyli w inwestycji na różnych etapach i w różnej skali.
 

Minister Jerzy Kwieciński podkreślił, że burmistrz przeprowadził w mieście najważniejsze przedsięwzięcie inwestycyjne ostatnich lat. – Bardzo nam zależy, żeby też dobrze rozwijały się nie tylko duże miasta, ale też małe ojczyzny. A ta modernizacja była wymagana – mówił Jerzy Kwieciński.

 

Po symbolicznym przecięciu wstęgi i poświęceniu obiektu przez księdza Andrzeja
Juźko, goście mogli obejrzeć zmodernizowaną oczyszczalnię. Była też wystawa
fotografii z etapów realizacji projektu i występ kwartetu smyczkowego.

 

Przypominamy, że oczyszczalnia w Lubartowie wybudowana została w 1996 roku. Oficjalne oddanie do eksploatacji miało miejsce rok później. Inwestycję zrealizowano w ramach projektu „Rozbudowa i przebudowa – modernizacja oczyszczalni ścieków i budowa kanalizacji sanitarnej w Lubartowie”, a jej koszt to 58 mln złotych, w tym pozyskano 34 mln złotych z UE. Modernizacja oczyszczalni pozwoli na rozwiązanie problemu gospodarki osadowej w naszym regionie. Projekt obejmuje kompleksowe uporządkowanie gospodarki ściekowej, osadowej i energetycznej. Celem inwestycji jest poprawa jakości ścieków oczyszczonych odpływających z oczyszczalni, uporządkowanie gospodarki ściekowo-osadowej poprzez wprowadzenie bardziej efektywnej technologii oczyszczania,  zminimalizowanie objętości i masy osadów przy jednoczesnym uzyskaniu efektu energetycznego,   zmniejszenie zużycia wody pitnej na cele technologiczne, zmniejszenie uciążliwości zapachowej oczyszczalni, automatyzacja procesu technologicznego oczyszczania ścieków i przeróbki osadów ściekowych. Dzięki zmodernizowaniu oczyszczalni ścieków powstający osad będzie wykorzystywany do produkcji biogazu, co pozwoli obniżyć koszty eksploatacji oczyszczalni. Ponadto projekt obejmował budowę 1,71 km sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Krańcowej o wartości 1 949 550 złotych brutto. Dzięki realizacji tej inwestycji, dla ok. 184 mieszkańców, pojawiła się możliwość przyłączenia nieruchomości do kanalizacji sanitarnej. Dzięki temu mogą oni korzystać z ulepszonego systemu oczyszczania ścieków komunalnych.

Uzupełnieniem całego projektu jest zakup samochodu specjalnego do ciśnieniowego mycia kanałów i odsysania zanieczyszczeń oraz zakup ładowarki teleskopowej za łączną kwotę ponad 2,5 mln złotych.

Otwarcie oczyszczalni – fragment programu Panorama Lubelska – TVP3 Lublin

Data opublikowania: 10:57, 21 września 2018

Kategorie: Aktualności