Burmistrz z absolutorium

Absolutorium, czyli akceptację wykonania budżetu udzieliła Rada Miasta Burmistrzowi Miasta Lubartów Januszowi Bodziackiemu.

Podczas piątkowej sesji Rady Miasta Lubartów, w dniu 29 czerwca, burmistrz przedstawił radnym roczne sprawozdanie finansowe z wykonania budżetu za 2017 rok, pozytywnie zaopiniowane przez Regionalną Izbę Obrachunkową. Omówiła je szczegółowo Skarbnik Miasta Lucyna Biskup. Po rozpatrzeniu i zatwierdzeniu sprawozdania, radni głosowali nad udzieleniem absolutorium. Jedenastoma głosami „za” przy sześciu głosach „przeciw” rada udzieliła Burmistrzowi Miasta Lubartów absolutorium.

 

Data opublikowania: 11:35, 2 lipca 2018

Kategorie: Aktualności