Otwarty konkurs ofert 2018 promocja

Burmistrz Miasta Lubartów ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań promocji Miasta Lubartów w roku 2018 przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku, podczas realizowanych przez siebie przedsięwzięć o charakterze
kulturalnym,
sportowym,
sportowo – rekreacyjnym

TERMIN SKŁADANIA OFERT: do 26 lutego 2018 roku.
Organizacje zainteresowane uzyskaniem niezbędnych informacji zapraszamy na spotkanie informacyjno-szkoleniowe w sprawie konkursu w sali konferencyjnej urzędu miasta na parterze, które odbędzie się w dniu 19 lutego 2018 roku w dwóch turach w godzinach 10:00-12:00 oraz 16:00-18:00.
 
W trakcie szkolenia uczestnicy otrzymają informacje o sposobie realizacji zadań publicznych objętych przedmiotowym konkursem w roku 2018, wskazówki dotyczące wypełniania oferty realizacji zadania publicznego oraz promocji projektów, a także uzyskają wyjaśnienia na temat ewaluacji i sprawozdawczości z wykonania zadania publicznego.
 
W celu potwierdzenia udziału w szkoleniu lub w razie ewentualnych pytań prosimy o kontakt z Biurem ds. Współpracy i Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta Lubartów przy ul. Jana Pawła II 12, 21‑100 Lubartów, pokój nr 215, tel. 81 854 46 29, wop@um.lubartow.pl

Data opublikowania: 15:27, 5 lutego 2018

Kategorie: Aktualności