Konsultacje u burmistrza w sprawie oświaty

Burmistrz Miasta Lubartów Janusz Bodziacki spotkał się dziś, 31 stycznia, z przedstawicielami samorządów gminnych, aby wypracować stanowisko w sprawie finansowania oświaty. Spostrzeżenia, uwagi i postulaty ma zamiar przedstawić podczas sesji Narodowej Rady Rozwoju działającej przy Prezydencie RP.

Na spotkanie przybyli samorządowcy, naczelnicy wydziałów oświaty oraz osoby odpowiedzialne za nadzór gmin nad placówkami oświatowymi.

Burmistrz Lubartowa podziękował za skorzystanie z zaproszenia na spotkanie i wyjaśnił, jaki jest jego cel. – Mam tę sposobność pracy w Narodowej Radzie Rozwoju, w sekcji samorządu i polityki spójności, która liczy kilkanaście osób – mówił. – Z gmin, oprócz mnie, w tej sekcji jest prezydent Stalowej Woli i prezydent Kielc. W piątek mamy spotkanie, które polega na tym, że przedstawiamy prezydentowi swoje pomysły, mówimy o sytuacjach, które nie dały się przez lata rozwiązać. Tym razem na sesji Rady chcemy podjąć temat finansowania oświaty. Dlatego proszę was o pomoc, abyście wsparli mnie ze swoim doświadczeniem, abym wasz głos, który opracujemy także w formie pisemnej, mógł przedstawić na sesji Rady Rozwoju.

Spośród spotkań związanych z pracą w Narodowej Radzie Rozwoju, należy wymienić spotkanie z dyrektorami domów kultury w 2016 roku. Wówczas w Urzędzie Miasta Lubartów wypracowano stanowisko w sprawie finansowania kultury.

Data opublikowania: 15:58, 31 stycznia 2018

Kategorie: Aktualności