„Aktywizacja zawodowa gwarancją zatrudnienia”

„Aktywizacja zawodowa gwarancją zatrudnienia” to projekt współfinansowany przez Unię Europejską z środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
 
Głównym celem projektu jest zwiększenie aktywności zawodowej osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy (w tym osób starszych po 50 r.ż., kobiet, osób niepełnosprawnych, długotrwale bezrobotnych, niskowykwalifikowanych). 
 
„Aktywizacja zawodowa gwarancją zatrudnienia” to projekt przeznaczony dla osób:
 
-niepełnosprawnych, 
-bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo, 
-powyżej 30 roku życia, 
-odchodzących z rolnictwa,  
-zamieszkujących na terenie powiatów: bialskiego, chełmskiego, hrubieszowskiego, janowskiego, krasnostawskiego, lubartowskiego, opolskiego.  
 
Dla Uczestników przygotowaliśmy do wyboru jedno ze szkoleń zawodowych takich
jak: 
-cukiernik, kosmetyczka, projektant grafiki, opiekun os. starszej, biomasażysta.
 
 
W ramach projektu zapewniamy Uczestnikom: 
-materiały szkoleniowe,
-stypendium szkoleniowe i stażowe,
-wyżywienie w czasie szkolenia, 
-zwrot kosztów dojazdu do miejsca, w którym odbywa się usługa, 
-badania lekarskie. 
 
Zajęcia odbywają się w miejscu zebrania się 15 osobowej grupy.
 
Osoby zainteresowane udziałem w projekcie zapraszamy do kontaktu pod numerem
telefonu 81 745 41 91 lub 509 897 752
 
Więcej informacji na naszej stronie internetowej www.http://azgz.consultor.pl/

Data opublikowania: 11:48, 4 stycznia 2018

Kategorie: Komunikaty