II LO i Miasto Lubartów we współpracy z WAT

II LO zostało objęte kolejną opieką naukową i dydaktyczną ze strony wyższej uczelni. Z inicjatywy dyrekcji liceum 27 listopada w Warszawie zostało podpisane porozumienie o współpracy pomiędzy Wojskową Akademią Techniczną im. Jarosława Dąbrowskiego, reprezentowaną przez Tadeusza Szczurka – JM Rektora – Komendanta WAT, a Gminą Miasto Lubartów, reprezentowaną przez Janusza Bodziackiego Burmistrza Miasta Lubartów oraz II Liceum Ogólnokształcącym im. Piotra Firleja w Lubartowie, reprezentowanym przez Halinę Zdunek dyrektora II LO.

Delegację z Lubartowa przyjął w Sali Rycerskiej Tadeusz Szczurek Rektor-Komendant WAT. W spotkaniu uczestniczyli prorektor ds. studenckich WAT Marzena Tykarska WAT, Janusz Bodziacki Burmistrz Miasta Lubartów, Ewa Sędzimierz Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu Urzędu Miasta Lubartów,  Halina Zdunek Dyrektor II LO, Ewa Biernacka – nauczyciel matematyki w II LO, rzecznik prasowy WAT.

Duże zainteresowanie wzbudziła przedstawiona przez  Wiesława Szczygielskiego prezentacja potencjału naukowo-dydaktycznego uczelni. Omówiono możliwości i warunki współpracy stron, podkreślając wypływające z nich korzyści dla uczniów II LO.

W ramach współpracy WAT deklaruje objęcie Liceum patronatem naukowym; prowadzenie przez nauczycieli akademickich zajęć pokazowych w Liceum; współpracę z nauczycielami Liceum w tym udzielanie konsultacji i pomoc w doborze treści programowych; współorganizowanie konkursów i imprez o charakterze popularno-naukowym dla uczniów Liceum (olimpiady, sesje, festiwale nauki, dni otwarte); współorganizowanie imprez sportowo-rekreacyjnych i turystycznych oraz spotkań kulturalno-historycznych; zapraszanie uczniów klas maturalnych do udziału w pracach uczelnianych kół naukowych; utworzenie na stronie internetowej WAT połączeń ze stroną Liceum; dostarczanie prasy wydawanej przez WAT oraz publikacji o charakterze naukowym, które mogą być wykorzystywane w procesie dydaktycznym w Liceum.

Pracownicy naukowo -dydaktyczni sześciu wydziałów WAT przygotowali bogatą ofertę wykładów i praktycznych warsztatów skierowanych do uczniów II LO. Będą one mogły być przeprowadzanie w szkole lub w Akademii.

Dzięki współpracy z WAT II LO poszerzyło swoją ofertę edukacyjną. Akademia ze względu na swój prestiż od lat cieszy się dużym zainteresowaniem uczniów miejskiego liceum.

Umowa o współpracy uwzględnia także zobowiązania szkoły do propagowania oferty studiów w Akademii oraz udziału w uroczystościach organizowanych przez strony

Prezentacja bazy laboratoryjnej Wydziału Cybernetyki Laboratorium Zobrazowania Wieloformatowego oraz Symulacji Rozszerzonej a także Wydziału Mechanicznego Instytutu Budowy Maszyn zakończyła wizytę przedstawicieli Lubartowa w Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie.

Już w grudniu uczniowie II LO wezmą udział w organizowanym przez WAT Konkursie Matematycznym im. gen. Sylwestra Kaliskiego.

Warto przypomnieć, że II LO współpracuje także ze Szkołą Główną Handlową w Warszawie, Szkołą Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Uniwersytetem Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie.

Data opublikowania: 12:44, 28 listopada 2017

Kategorie: Aktualności