Miasto Lubartów podjęło współpracę z Ochotniczymi Hufcami Pracy

Umowę podpisali 5 kwietnia – Burmistrz Miasta Lubartów Janusz Bodziacki oraz Piotr Gawryszczak, komendant Ochotniczych Hufców Pracy w Lublinie.

Po podpisaniu umowy obie strony wzięły udział w rozmowie przeprowadzonej na antenie TVP3 Lublin. Komendant wspomniał o tym, że Miasto Lubartów zamierza zrewitalizować swój obszar i w związku z tym może liczyć na współpracę z OHP. – Możemy organizować szkolenia dla młodych ludzi zagrożonych wykluczeniem społecznym i potrzebują wsparcia w postaci stażu, kursów zawodowych. My jako instytucja państwowa oferujemy pomoc samorządom, które realizują swoje projekty związane z rewitalizacją – mówił Piotr Gawryszczak w programie „To nas dotyczy” emitowanym na antenie TVP3. – Podpisaliśmy z panem burmistrzem porozumienie w tej sprawie. Będziemy też chcieli rozwijać jednostkę OHP w Lubartowie. Na razie jest tam grupa wychowawcza blisko 40-osobowa, ale chcemy, żeby powstał tu hufiec ponad 90-osobowy.

O kształcie lokalnego programu rewitalizacyjnego dla Lubartowa mówił burmistrz Janusz Bodziacki. Lubartowski plan obejmuje wszystkie obszary – społeczny, przestrzenny i gospodarczy. W tym porozumieniu z OHP chcemy wyjść naprzeciw potrzebom, jakie mają w sobie nasi mieszkańcy – z powodu niepełnosprawności, trudności odnalezienia się na rynku z powodu młodego wieku. Przygotowując plan rewitalizacji postawiliśmy diagnozę na podstawie konsultacji i wyłoniliśmy obszar, który obejmuje 10 procent powierzchni miasta, co daje liczbę 6300 mieszkańców zamieszkujących te tereny. Poprzez plan rewitalizacji chcemy dać możliwość sięgania po środki zewnętrzne naszym przedsiębiorcom, spółdzielniom mieszkaniowym.

Prace nad Lokalnym Programem Rewitalizacji dla Lubartowa na lata 2016-2023 dobiegają końca. Działania rewitalizacyjne będą polegały na społecznym, architektonicznym, planistycznym, ogólnie – korzystnym przekształcaniu obszarów będących w stanie kryzysu wynikającego z czynników ekonomicznych i społecznych.  

Data opublikowania: 08:36, 14 kwietnia 2017

Kategorie: Aktualności