Konkurs NFOŚiGW – wspieranie efektywności energetycznej w sektorze mieszkaniowym

Szanowni Państwo,

Informujemy o możliwości ubiegania się o środki unijne w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, poddziałanie 1.3.2 Wspieranie efektywności energetycznej w sektorze mieszkaniowym. Dofinansowanie będą mogły uzyskać projekty polegające na głębokiej kompleksowej modernizacji energetycznej wielorodzinnych budynków mieszkaniowych z obszaru wskazanego w Strategiach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, na które zarezerwowano 300 mln zł. Minimalna wartość projektu mogącego ubiegać się o dofinansowanie to 3 mln zł.

W Strategii ZIT opracowanej dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego, do którego należy Lubartów, cały teren LOF został zakwalifikowany, jako wymagający wsparcia
w zakresie efektywności energetycznej, inteligentnego zarządzania energią, wykorzystania OZE w sektorze publicznym, termomodernizacji budynków spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych oraz budynków komunalnych i budynków sektora publicznego.

Wnioski będą przyjmowane od 31 marca do 29 maja br.  

Więcej informacji znajduje się pod linkiem:

http://nfosigw.gov.pl/o-nfosigw/aktualnosci/art,972,300-mln-zl-na-wspieranie-efektywnosci-energetycznej-w-sektorze-mieszkaniowym.html

Data opublikowania: 08:20, 15 marca 2017

Kategorie: Komunikaty