Jak zmienią się obwody szkolne od września?

31 stycznia w II Liceum Ogólnokształcącym zorganizowano spotkanie dotyczące zaprezentowania projektu uchwały o dostosowaniu sieci szkół w Lubartowie do nowego ustroju szkolnego. Z dyrekcją, gronem pedagogicznym oraz rodzicami spotkali się burmistrz Janusz Bodziacki i naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu Ewa Sędzimierz.

Podczas spotkania burmistrz poinformował zebranych o planowanych zmianach od nowego roku szkolnego. Projekt uchwały o dostosowaniu sieci szkół do nowego ustroju szkolnego trafił pod konsultacje społeczne z mieszkańcami. Są w nim zmiany, które nastąpią w związku z wygaszaniem gimnazjów. Uchwała wskazuje, która szkoła zostanie przypisana do konkretnych adresów w mieście i z którymi szkołami podstawowymi zostaną połączone obecne klasy gimnazjalne.

 

Jak mówił burmistrz – reforma od września br. bardziej dotyka szkół podstawowych i gimnazjum, jednak kwestia funkcjonowania liceum jest ważna. – Zajmujemy się jako samorząd w myśl nowych przepisów prawnych zorganizowaniem sieci placówek i obwodów szkolnych. Zaproponowałem projekty uchwał, dzieląc nasze miasto na 3 obwody: część północna – Szkoła Podstawowa nr 4; część środkowa – Szkoła Podstawowa nr 1 i część południowa – Szkoła Podstawowa nr 3. Jesteście w „symbiozie” ze Szkołą nr 3, pracujecie w tym samym obiekcie, stąd pewne konsekwencje również dla liceum. Żeby zapewnić dobre warunki funkcjonowania, to są pewne komplikacje. Trudno byłoby w tym obiekcie pogodzić szkołę podstawową, która będzie liczyła około 800 – 900 uczniów i liceum, które w tej chwili ma 18 oddziałów, a niedługo będzie liczyło 24. Chcemy zaproponować, żebyście mieli samodzielny obiekt do funkcjonowania. I tym obiektem jest baza obecnego Gimnazjum nr 2. Jest to szansa dla liceum, że będzie ono samodzielne – powiedział burmistrz Janusz Bodziacki.

 

Podczas spotkania poinformowano, że gimnazja miałyby być włączone do szkół podstawowych. Gimnazjum nr 2 do „Trójki”, a Gimnazjum nr 1 do „Jedynki”.

 

Wspomniane konsultacje społeczne zostaną zorganizowane 6 lutego o godz. 16.00 w Lubartowskim Ośrodku Kultury. Uwagi i opinie można zgłaszać na piśmie do 6 lutego na adres Urzędu Miasta Lubartów ul. Jana Pawła II 12 lub za pośrednictwem internetu na adres poczta@um.lubartow.pl.

 

 

Data opublikowania: 14:57, 1 lutego 2017

Kategorie: Aktualności