Młoda Krew Ratuje Życie -akcja w Lubartowie

W powiecie lubartowskim obserwuje się duże zainteresowanie młodzieży honorowym krwiodawstwem. Ważny jest tu wpływ ogłoszenia Turnieju pod hasłem: „Młoda Krew Ratuje Życie” , mającego na celu głównie zachęcanie młodzieży szkół ponadgimnazjalnych i pomaturalnych do honorowego oddawania krwi. Wszystkich zarejestrowanych dawców przy PCK i K w Lubartowie było 2415 z nich 2258 oddało krew. W uroczystości wziął udział burmistrz Janusz Bodziacki.

W Lubartowskim Ośrodku Kultury 29 listopada zorganizowano podsumowanie turnieju.

W tegorocznej, dwunastej edycji wzięły udział 3 szkoły ponadgimnazjalne: Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej w Lubartowie, Zespół Szkół nr 2 im. Księcia Pawła Karola Sanguszki w Lubartowie, II Liceum Ogólnokształcące im. Piotra Firleja w Lubartowie. W czasie trwania konkursu, od 1 września 2015 roku do 30 kwietnia 2016 uczniowie tych szkół oddali:

RCEZ – 125 donacji – 56 litrów 250 ml – I Miejsce

Zespół Szkół Nr 2 w Lubartowie – 100 donacji 45 litrów -I Miejsce

II LO w Lubartowie – 49 donacji -22.05 litra – III Miejsce

Dyplomy dla uczestników wręczał Prezes Oddziału Regionalnego PCK Krzysztof Wiącek.

Krew to płynna tkanka ustrojowa. Myśl ludzka i postęp medyczny jak na razie nie wytworzyły jej substytutu. Dlatego jest ona tak bardzo potrzebna i niezbędna. Krew od zawsze była symbolem życia, bezinteresownym darem. Na przestrzeni wieków sytuacja w tym względzie nie uległa zmianie.

Oddając krew ratujemy życie innego człowieka. Idea honorowego krwiodawstwa ma jeden niezwykle szlachetny cel – uratować zagrożone życie ludzkie. Honorowi krwiodawcy są pozytywną odpowiedzią na to, w jaki sposób można ofiarować siebie drugiemu człowiekowi.

Data opublikowania: 13:29, 1 grudnia 2016

Kategorie: Aktualności