Konsultacje społeczne dotyczące budowy drogi wschodniej w Lubartowie

OGŁOSZENIE Burmistrz Miasta Lubartów zaprasza wszystkie zainteresowane osoby na KONSULTACJE SPOŁECZNE w sprawie planowanej inwestycji pn.:
„BUDOWA DROGI WSCHODNIEJ NA ODCINKU OD SKRZYŻOWANIA Z UL. LUBELSKĄ DO SKRZYŻOWANIA Z UL. WIERZBOWĄ”.

Konsultacje zostaną przeprowadzone poprzez: 
 
1) zorganizowanie otwartego spotkania z mieszkańcami Miasta Lubartów, umożliwiającego składanie wniosków i uwag, w terminie 27.09.2016 r. godz. 16.00 w siedzibie Urzędu Miasta Lubartów, 
ul. Jana Pawła II 12 (sala nr 10); 
 
2) zgłaszanie uwag i opinii na piśmie do dnia 27.09.2016 r., na adres: Urząd Miasta Lubartów, 
ul. Jana Pawła II 12, 21-100 Lubartów;
 
3) zgłaszanie uwag i opinii za pośrednictwem poczty elektronicznej do dnia 27.09.2016 r. na adres: poczta@um.lubartow.pl.
 
Głównym celem spotkania jest poinformowanie mieszkańców o wstępnych propozycjach rozwiązań projektowych planowanej inwestycji wraz z ich prezentacją oraz stworzenie zainteresowanym osobom możliwości zgłoszenia ewentualnych uwag do prac projektowych. 
 
 
Burmistrz
/-/
Janusz Bodziacki
 

Data opublikowania: 13:00, 9 września 2016

Kategorie: Aktualności