Konwent Samorządów Województwa Lubelskiego

Związek Gmin Lubelszczyzny zorganizował 1 lipca Konwent Samorządów Województwa Lubelskiego. Spotkanie miało miejsce w Lubartowskim Ośrodku Kultury, a uczestniczyli w nim eksperci z różnorodnych dziedzin związanych z funkcjonowaniem samorządu terytorialnego. Miasto Lubartów reprezentował burmistrz Janusz Bodziacki.

Na początku konwentu burmistrz Janusz Bodziacki zaprosił gości do zwiedzenia zabytków Lubartowa i obejrzenia specjalnej strefy ekonomicznej. Podczas spotkania przedstawiciele Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu – Maciej Kiełbus, Adrian Misiejko i Mateusz Karciarz omówili zagadnienia objęte ostatnimi zmianami legislacyjnymi: perspektywy zmian w zasadach gospodarowania odpadami w kontekście standaryzacji selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, formy prowadzenia działalności komunalnej (zamówienia in-house), praktyczne aspekty wprowadzania nowych zasad organizacji publicznego transportu zbiorowego, udostępnianie informacji publicznej i obowiązki organów gmin w świetle ustawy Prawo o zgromadzeniach. Przedstawiciele Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii – Jarosław Wysocki i Marcin Leończyk przedstawili bezpłatne narzędzia wspomagające realizację zadań (obejmujące ewidencję miejscowości, ulic i adresów EMUiA, państwowy rejestr granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju PRG). 
Ponadto zaprezentowane zostały propozycje wsparcia samorządów w zakresie: innowacyjnego oświetlenia ledowego, rozwoju
e-usług i e-administracji. Jak również „Odwadnianie i przeróbka komunalnych osadów ściekowych jako alternatywna metoda utylizacji przy obecnym stanie prawnym” (oferta firmy Ekofinn – Pol sp.z.o.o ) czy Innowacja pedagogiczna „Dar Zabawy” firmy Froebel.pl Sp. z o.o w Lublinie.

Prezentację pt. „Innowacyjne oświetlenie LED” zaprezentował przedstawiciel RS – POL sp. z.o.o., Jatech producent opraw LED Lublin Jacek Jachowski: – Oświetlenie produkujemy według własnej technologii. Zajmujemy się tym od ponad 8 lat, sprzedajemy je nie tylko w Polsce, ale też w Europie. Pierwszą charakterystyczną rzecz,ą jeśli chodzi o ledy, jest ich wydajność – jak dużo energii elektrycznej oszczędzimy, zamieniając tradycyjne oświetlenie na ledowe. Żywotność to bardzo istotna cecha, przy tym trzeba zwracać uwagę na jakość oświetlenia. Inną cechą jet też odporność temperaturowa. Nasze oświetlenie instalujemy w ciągach pieszych, w budynkach użyteczności publicznej czy szkołach.

Rozwój e-usług dla mieszkańców oraz e-administracji. Cyfrowe Lubelskie – ostatnia chwila to tematyka poruszona przez przedstawiciela firmy R-Soft Studio Sp. z o.o., Lublin Tomasza Szwajkę:Oferujemy swoje rozwiązania, posiadamy też sieć partnerów, jesteśmy w stanie dostarczyć państwu zintegrowane narzędzia, które umożliwią kompleksowy proces obsługi e -usług związany z rejestracją, sprawami księgowymi czy podatkami. Proponujemy klientom budowanie lokalnych platform e-usługowych, dzięki temu możemy systematyzować formularze, usługi i karty usług, uzyskać dostęp do spraw w urzędzie. Przewidujemy również uruchomienie narzędzi konsultacyjnych.

Po wystąpieniach była możliwość przeprowadzania indywidualnych konsultacji z prelegentami oraz przedstawicielami firm. 

 

Data opublikowania: 11:39, 4 lipca 2016

Kategorie: Aktualności