Debata o zagrożeniach terrorystycznych

Debatę społeczną dotyczącą bezpieczeństwa zorganizowała 24 maja w ratuszu Komenda Powiatowa Policji w Lubartowie. Tematem spotkania było postępowanie w sytuacjach zagrożenia terrorystycznego.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele policji na czele z Komendantem Powiatowym Markiem Wroną, przedstawiciele komendy straży pożarnej, starostwa oraz uczniowie II LO i ZS nr 2 w Lubartowie oraz Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej. Samorząd Miasta Lubartów reprezentował burmistrz Janusz Bodziacki: – Chcę złożyć podziękowania na ręce pana Komendanta Powiatowego Policji, że jako instytucja odpowiedzialna za mieszkańców miasta i powiatu często podejmuje rozmowy, żeby nas uświadomić i uczulić na zagrożenia, które czekają w każdej chwili. Powinniśmy umieć zachować się, żeby ochronić swoje życie i zdrowie oraz osób wokół nas. Zadaniem samorządu jest dbałość o mieszkańców w zakresie bezpieczeństwa, więc w strukturze samorządu jest komórka, która planuje zabezpieczenie ich przed zagrożeniami- jest to Biuro Zarządzania Kryzysowego. Bardzo się cieszę, że możemy być uczestnikami debaty organizowanej przez policję. Ważne jest, by nic nam złego się nie stało ani w Lubartowie, ani w innym mieście. A żeby się ustrzec, trzeba o tym rozmawiać.

O postępowaniu w sytuacjach zagrożenia terrorystycznego mówił Łukasz Błaziak (Wydział Prewencji KPP w Lubartowie). Można było dowiedzieć się, jakie mamy potencjalne zagrożenia, jakie są obiekty będące celem ataków terrorystycznych, na co zwracać uwagę przy ewentualnym zagrożeniu. Ważne, by nie podejmować żadnych działań samodzielnie, a informacje o zagrożeniu zgłaszać policji, straży miejskiej, straży pożarnej czy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Ponadto zachować czujność podczas podróży czy na imprezach masowych czy nie rozpowszechniać informacji o zagrożeniach innym osobom, by nie wzbudzić paniki. Debatę podsumował komendant Marek Wrona mówiąc, że w sytuacji zagrożenia zorganizowanie ewakuacji w dużej grupie ludzi nie jest łatwe, należy zachować spokój, by opanować problem. Wspomniał o najbliższej imprezie, czyli Światowych Dniach Młodzieży w Krakowie z udziałem papieża Franciszka. Przestrzegał, aby wybierając się tam, zachować szczególną ostrożność. Po zakończeniu debaty młodzież wypełniła ankietę dotyczącą omawianej tematyki.

 

Data opublikowania: 12:58, 24 maja 2016

Kategorie: Aktualności