Spotkanie w sprawie ścieżek rowerowych

Burmistrz Miasta Lubartów oraz wykonawca opracowania koncepcji układu ścieżek rowerowych w Lubartowie, Firma M&G Consulting Marketing z Warszawy, zapraszają mieszkańców miasta Lubartów na spotkanie robocze, które rozpocznie się w dniu 20 kwietnia o godzinie 17.00, w sali nr 10 Urzędu Miasta Lubartów.

W trakcie spotkania zostaną zaprezentowane wstępne rozwiązania przyjęte
w przedmiotowej koncepcji oraz harmonogram dalszych prac nad dokumentem. W porządku spotkania przewidziano: omówienie zakresu i założeń wykonania przedmiotowego opracowania; wskazanie i określenie głównych punktów z zakresu wypadków w ruchu drogowym w tym z udziałem rowerzystów; omówienie stanu istniejących ścieżek rowerowych; omówienie inwestycji drogowych (wykonywanych, projektowanych i planowanych do 2020 roku); wskazanie głównych generatorów ruchu i kierunki przemieszczeń rowerami; omówienie możliwości i kierunków poprowadzenia ruchu rowerowego; omówienie styków poprowadzenia tras rowerowych z Gminą Lubartów; omówienie przeprowadzenia konsultacji społecznych (forma wywiadów wśród społeczności lokalnej Miasta Lubartów oraz omówienie ankiety badania preferencji użytkownika roweru – 2016. Spotkanie potrwa około 2-3 godzin. Zakończy się dyskusją oraz wspólnymi wnioskami i ustaleniami.

Data opublikowania: 08:58, 14 kwietnia 2016

Kategorie: Aktualności