Wyniki otwartego konkursu ofert 2016 pożytek publiczny

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację w 2016 roku zadań publicznych z budżetu Gminy Miasto Lubartów o charakterze pożytku publicznego w zakresie: • wspierania i upowszechniania kultury fizycznej,
• działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży,
• turystyki i krajoznawstwa,
• rewitalizacji społecznej i kulturalnej Rynku II, tj. organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych na zrewitalizowanym Rynku II,
• ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.

 
 

Data opublikowania: 12:36, 18 lutego 2016

Kategorie: Aktualności