Burmistrz Miasta Lubartów odznaczony kombatanckim krzyżem

Kombatanckim Krzyżem Zwycięstwa nadawanym, jako wyraz uznania za zasługi w dziele wyzwolenia kraju, a także upowszechnienia szczytnych tradycji kombatanckich uhonorował Burmistrza Miasta Lubartów, Zarząd Główny Związku Kombatantów Rzeczpospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych.

W Urzędzie Miasta Lubartów 13 października zorganizowano spotkanie kombatantów w 70 rocznicę wyzwolenia kraju spod okupacji hitlerowskiej. W spotkaniu wziął udział burmistrz Lubartowa Janusz Bodziacki, starosta Fryderyk Puła, Prezes lubelskiego ZKRPiBWP Henryk Czerkas oraz oficerowie klubu rezerwy, członkowie lubelskiego środowiska 27. WDP AK, kombatanci, podopieczni związku, harcerze Związku Harcerstwa Rzeczpospolitej
Odznaczeniami Kombatanckimi Krzyżami Zwycięstwa uhonorowano: Janusza Bodziackiego, Fryderyka Pułę, Stanisława Małeckiego, Piotra Kaczora, Genowefę Żmudę, Danutę Niezabitowską, Alicję Chojecką, Zbigniewa Mazurkiewicza, Andrzeja Mazurka, Zbigniewa Staszkiewicza, Kazimierza Mojaka, Teofila Nowosada, Edwarda Błaszczaka, Henryka Bila, Władysława Drabika, Henryka Bednarskiego, Antoniego Gontarskiego, Marcina Kusyka.
Odznaczenia w postaci Krzyża Czynu Zbrojnego Polskiej Samoobrony na Kresach Wschodnich Rzeczypospolitej Polskiej otrzymali Anna Bielińska, Janusz Cyfrowicz i Czesław Romański.
Organizatorami spotkania były organizacje: Związek Kombatantów Rzeczpospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych, Klub Oficerów Rezerwy im. SGO Polesie w Lubartowie, Środowisko Żołnierzy 27 W.D.P.A.K w Lublinie.

Data opublikowania: 14:37, 15 października 2015

Kategorie: Aktualności