Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Lubartów na lata 2016-2025

Konsultacje „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Lubartów na lata 2016-2025”

Burmistrz Miasta Lubartów

zaprasza

wszystkie organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działające na terenie Miasta Lubartów oraz mieszkańców miasta do wzięcia udziału w konsultacjach projektu „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Lubartów na lata 2016-2025”.

Konsultacje odbędą się w dniach od 21 października 2015 r. do 4 listopada 2015 r.

Wypełniony formularz należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do 4 listopada 2015 r. na adres poczta@mops-lubartow.pl.

Data opublikowania: 15:00, 6 października 2015

Kategorie: Komunikaty