Promocja terenów inwestycyjnych podczas Międzynarodowych Targów Poznańskich

W dniach 14-17 października br. odbyły się Targi GMINA i salony INVESTFIELD
na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich, w których uczestniczyli przedstawiciele Urzędu Miasta Lubartów.

Udział w targach był jednym z elementów projektu pn.: „Lubartów – najlepsze miejsce dla Twojego biznesu” realizowanego w ramach Osi Priorytetowej II Przedsiębiorczość i Innowacje, Działanie 2.4 Schemat B Marketing gospodarczy RPO WL 2007-2013 i miał na celu przedstawienie oferty inwestycyjnej Miasta Lubartów – promocję terenów inwestycyjnych położonych na terenie Lubartowskiej Strefy Gospodarczej, oraz wymianę wiedzy i doświadczeń. Targom towarzyszyły liczne konferencje, debaty oraz panele.

W targach inwestycyjnych obok miasta Lubartów wzięli udział inni przedstawiciele samorządów lokalnych, parków technologicznych i centrów obsługi inwestora.

Równolegle z targami GMINA, salonami INVESTFIELD oraz DWORZEC odbyły się Międzynarodowe Targi Ochrony Środowiska POLEKO i Międzynarodowe Targi Techniki Komunalnej KOMTECHNIKA.

W trakcie imprezy wystawienniczej lubartowska firma Zakład Wyrobów Betonowych-Wojciech Trykacz otrzymała certyfikat jakości Q. Jest to poświadczenie standardów jakości utrzymywanych przez produkty betonowe tej firmy. 

Data opublikowania: 12:26, 28 października 2014

Kategorie: Aktualności