Konsultacje społeczne Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2015

OGŁOSZENIE O KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH

w zakresie projektu Programu współpracy Gminy Miasta Lubartów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami  określonymi  w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015.

 

 
 

Data opublikowania: 15:50, 17 października 2014

Kategorie: Aktualności