Inauguracja roku na Uniwersytecie Trzeciego Wieku

Inauguracja kolejnego roku akademickiego na Uniwersytecie Trzeciego Wieku w Lubartowie miała miejsce w sobotę 11 października. Uroczystości w Urzędzie Miasta poprzedziła Msza św. w Bazylice św. Anny.

Podczas spotkania w ratuszu obecne były władze miasta: burmistrz Janusz Bodziacki, sekretarz Anna Bielińska, naczelnik Wydziału Oświaty Ewa Sędzimierz. Swoją obecnością zaszczycił też senator RP Stanisław Gogacz. Na początku odśpiewano hymn państwowy, a następnie były okolicznościowe przemówienia.

Prezes UTW Walenty Kułago witał szczególnie nowych studentów uniwersytetu: – Chciałbym, aby waszym priorytetem było rozwijanie zainteresowań i zdolności, jakie każdy z nas posiada. W tym roku będą również organizowane ciekawe zajęcia: na pływalni, nauka języków obcych, obsługi komputera, rekreacyjno – sportowe, zajęcia z fotografii i rękodzieła. Będą organizowane spotkania z interesującymi ludźmi i wykłady, realizowane będą projekty, wyjazdy do teatrów oraz wycieczki. Od nas wszystkich zależy, jaki będzie ten nowy rok, zapraszam wszystkich do współpracy na rzecz naszego uniwersytetu. Niech naszym priorytetem będą słowa pisarza i duchownego Phila Bosmansa „Bogactwem człowieka są: uśmiech, przyjazny gest i pogodne słowo” i takiego bogactwa życzę wam jak najwięcej.

Burmistrz Janusz Bodziacki wspominał, że dobrze jest, iż ludzie niezależnie od wieku rozwijają swoją osobowość, pogłębiają zdolności intelektualne, działalność fizyczną i aktywność społeczną: – Jesteśmy dziś rodziną akademicką, ale współtworzymy też rodzinę samorządową, naszą małą ojczyznę. Bardzo się cieszę, że mam zaszczyt uczestniczyć w drugiej inauguracji roku akademickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Jestem głęboko przekonany, że UTW i Państwo jesteście przykładem, że można swoje życie pięknie przeżywać nawet wtedy, kiedy kończymy pracę zawodową. Wybraliście Państwo uczelnię z własnej satysfakcji, macie więcej czasu dla siebie i możecie się realizować tak, jak o tym marzycie – mówił burmistrz.

Głos zabrał też senator RP Stanisław Gogacz, który życzył członkom Uniwersytetu Trzeciego Wieku realizacji celów, które sobie założyli i dalszego owocnego rozwoju uniwersytetu: – Państwo sami decydujecie się na to, aby stworzyć UTW, żeby się spotykać, wyjść na zewnątrz, wymieniać poglądy, dzielić doświadczeniami i to jest ważne. Tworzycie uniwersytet, gdzie spotykają się działania edukacyjne, jest stawianie sobie pytań badawczych, rozwiązywane są pewne problemy, oceniane życie społeczne i polityczne.

W poczet słuchaczy UTW przyjęto 21 nowych osób, które złożyły uroczyste ślubowanie. Otrzymały one z rąk burmistrza i naczelnik Ewy Sędzimierz legitymacje studenckie. Wysłuchano wykład na temat Polskiego Państwa Podziemnego i była możliwość obejrzenia wystawy z tym związanej. Na zakończenie Chór Ziemi Lubartowskiej wystąpił z koncertem pod kierunkiem Alfreda Kędziory.

Data opublikowania: 11:31, 13 października 2014

Kategorie: Aktualności