Złote gody w ratuszu

Jubileusz 50 – lecia zawarcia związku małżeńskiego świętowało w sobotę 26 kwietnia w Urzędzie Miasta Lubartów 8 par małżeńskich.

W uroczystości wzięli udział burmistrz Janusz Bodziacki, wójt Gminy Lubartów Krzysztof Kopyść, przewodniczący Rady Gminy Robert Piętka i kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Monika Derecka. Tradycją jest wręczanie medali od prezydenta RP parom, których staż małżeński wynosi 50 lat lub więcej. Medale za długoletnie pożycie małżeńskie wręczał burmistrz Janusz Bodziacki, który podziękował jubilatom w imieniu władz samorządowych. Natomiast pamiątkowe dyplomy i kwiaty jubilaci otrzymali od wójta Gminy Lubartów Krzysztofa Kopyścia oraz przewodniczącego Rady Gminy Roberta Piętki. Medale otrzymały następujące pary małżeńskie: Janina i Marian Mazurkowie 60 lat  poż. małż.  –  gm. Lubartów; Genowefa i Henryk Wójtowiczowie  57 lat poż. małż. –  gm. Lubartów; Danuta i Jerzy Biegaj  52 lata poż. małż. – gm. Lubartów; Wanda i Zygmunt Gziut  51 lat poż. małż. – gm. Lubartów; Eugenia i Stanisław Kowalczykowie  51 lat poż. małż. – gm. Lubartów; Alfreda i Bolesław Ligęzowie 51 lat poż. małż. – Miasto Lubartów; Krystyna i Leszek Szysiakowie  51 lat poż. małż. – gm. Lubartów; Alina i Jerzy Wlazło 50 lat poż. małż. – Miasto Lubartów. Dla szacownych gości, ich rodzin i przyjaciół przygotowano tort i lampkę szampana oraz część artystyczną w wykonaniu solistek zespołu „Allegro” ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Lubartowie pod kierunkiem Marii Droś.

 

Data opublikowania: 12:03, 27 kwietnia 2014

Kategorie: Aktualności