Festiwal Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej „Słowik 2014″

godz. 10.00
Organizator: Lubartowski Ośrodek Kultury. Celem konkursu jest propagowanie kultury muzycznej wśród dzieci i młodzieży, twórcza wymiana doświadczeń muzycznych wśród dzieci, młodzieży oraz ich opiekunów oraz promocja dziecięcej i młodzieżowej twórczości. Pierwszego dnia przesłuchania w kategorii: przedszkola, szkoły podstawowe klasy I-III, a drugiego dnia klasy IV–VI szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne. Zgłoszenia do konkursu przyjmuje LOK do 27 marca.

Data opublikowania: 10 kwietnia 2014

Kategorie: Wydarzenia