Szkolenie w zakresie konsultacji społecznych

Szkolenie w zakresie form, technik i narzędzi prowadzenia konsultacji społecznych odbyło się w dniach 24-25 października w Nałęczowie w ramach projektu „Włącz się w dialog” Program współpracy samorządu ze społecznością lokalną Miasta Lubartów na rzecz rozwoju dialogu obywatelskiego, który jest prowadzony w partnerstwie z Fundacją Rozwoju Lokalnego z Lublina.

Jego celem jest wzmocnienie jakości, efektywności i rozwój konsultacji społecznych na terenie miasta Lubartów. Uczestnikami projektu są przedstawiciele samorządu, jednostek organizacyjnych oraz organizacji pozarządowych z terenu naszego miasta. W szkoleniu w Nałęczowie wzięli udział przedstawiciele Urzędu Miasta Lubartów, Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Lubartowie, Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Lubartowie, Lubartowskiego Ośrodka Kultury, Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom „Niech się  serce obudzi” im. Jana Pawła II, Stowarzyszenia Inicjatyw Lokalnych w Lubartowie, Uniwersytetu Trzeciego Wieku, Stowarzyszenia Klub Abstynenta „Nadzieja” oraz Fundacji My Evergreen.

 

Data opublikowania: 12:17, 28 października 2013

Kategorie: Aktualności