Lubartów w konkursie „Zdrowa Gmina”

Lubartów kolejny raz przystąpił do konkursu „Zdrowa Gmina”. Udział w nim polega na prowadzeniu akcji informacyjno – edukacyjnych wczesnej profilaktyki nowotworowej. Działania związane z konkursem prowadzi Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubartowie. Potrwają do 22 listopada.

Trzy pytania do Bożeny Kulki, kierownika MOPS w Lubartowie


Kto organizuje konkurs „Zdrowa Gmina”?

– Organizatorem ogólnopolskiego konkursu  ,,Zdrowa Gmina” jest Polska Unia Onkologii, która prowadzi działania na rzecz realizacji ustawy o Narodowym Programie Zwalczania Chorób Nowotworowych. A oficjalnym partnerem – PZU S.A., który dzięki przekazywanym funduszom prewencyjnym, wspiera popularyzację badań profilaktycznych. Konkurs ma na celu zwiększenie liczby wykonywanych badań w kierunku wczesnego wykrywania raka piersi, szyjki macicy i raka jelita grubego. Konkurs został skierowany do lokalnych władz samorządowych, które coraz częściej i aktywniej przyłączają się do akcji propagujących wczesną profilaktykę zdrowotną. Rozpoczął się 26 kwietnia, a zakończy się 22 listopada br. Spośród gmin, które odnotują najwyższy wskaźnik przebadanych osób i które przedstawią innowacyjny projekt z wykorzystaniem nagrody głównej, zwycięzcę wskażą internauci w głosowaniu. W bieżącym roku udział w konkursie potwierdziły 504 gminy. Podmiotem odpowiedzialnym za prowadzenie wszelkich działań związanych z konkursem na terenie Gminy Miasta Lubartów jest ponownie Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubartowie.


Jakie działania podejmuje MOPS w Lubartowie, w ramach konkursu?


– Od czerwca do listopada br. prowadzimy akcje informacyjno-edukacyjne w zakresie wczesnej profilaktyki nowotworowej, zachęcając mieszkańców Lubartowa, aby odważnie podejmowali wyzwanie i zgłaszali na badania, które często ratują życie. Pierwszą akcję przeprowadziliśmy już 1 czerwca br. podczas festynu miejskiego z okazji 470-lecia Lubartowa, gdzie staraliśmy się propagować prozdrowotne zachowania i przekonywać naszych mieszkańców do skorzystania z oferty bezpłatnych badań. Promocję idei konkursu prowadziliśmy również 14 czerwca podczas obchodów Rodzinnego Dnia Dziecka; 30 czerwca w trakcie XX Święta Roweru; 22 lipca podczas Dni Radości oraz 1 września, kiedy miał miejsce Piknik Rodzinny ,,Żyj na trzeźwo”. Edukacja w zakresie zachowań  prozdrowotnych i profilaktyki nowotworowej miała także  miejsce 6 września podczas ogniska integracyjnego dla rodzin objętych wsparciem asystenta rodziny. W okresie od 31 lipca do 3 sierpnia w centrum miasta stacjonował mammobus, gdzie wszystkie, zainteresowane panie miały możliwość wykonać specjalistyczne badanie piersi. Aktualnie czynimy starania, aby do Lubartowa przyjechał najnowszej generacji cytomammobus, co jest możliwe dzięki naszej współpracy z Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej.


W jaki sposób zakończą się działania konkursu „Zdrowa Gmina”?


– Zwieńczeniem konkursowych działań podejmowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubartowie będzie „Marsz po Zdrowie”, który może być milowym  krokiem do zmiany naszej postawy i stereotypów myślenia na temat profilaktyki nowotworowej. W dniu 26 października o godz. 11.00 spotkamy się na placu przed Urzędem Miasta, gdzie wspólnie z Klubem Aktywnych Art.-Fit będziemy zachęcać mieszkańców Lubartowa do zdrowego trybu życia. W tym dniu będzie można poznać zasady Nordic Walking i  przemaszerować ulicami miasta, manifestując swoją solidarność w walce z rakiem.

 

Data opublikowania: 08:48, 10 października 2013

Kategorie: Aktualności