Promocja książki „Lubartów i Ziemia Lubartowska”

Lubartowskie Towarzystwo Regionalne we współpracy z Miejską Biblioteką Publiczną im. A. Mickiewicza zorganizowało 25 września w czytelni tej placówki spotkanie związane z promocją osiemnastego tomu książki „Lubartów i Ziemia Lubartowska 2013”. Jak mówiła prezes LTR Maria Kozioł, zaproszeni na uroczystość zostali ci, którzy pracowali nad powstaniem książki – autorzy tekstów, fotografii, redakcja techniczna i sponsorzy. Jak również dyrektorzy szkół, regionaliści, pracownicy bibliotek oraz innych instytucji kultury.

Książka została wydana na okoliczność 470-lecia Lubartowa, która przypadła 29 maja. Zawiera artykuły, szkice, legendy, wspomnienia, biogramy, fotografie, wydarzenia kronikarskie na temat życia miasta i powiatu. Są również informacje (zarówno z historii przeszłej, jak i współczesnej) dotyczące zabytków, literatury, sportu oraz cenna bibliografia. Nakład książki to 1200 egzemplarzy.

Głównym jej sponsorem jest Urząd Miasta Lubartów. na spotkaniu samorząd miejski reprezentował  burmistrz Janusz Bodziacki: – Dzisiejsze spotkanie jest najlepszą sposobnością, aby wyrazić wdzięczność tym, którzy tworzyli dobro naszego miasta, opisując wydarzenia o przeszłości, o naszej historii, Lubartów, nasza mała ojczyzna, świętuje jubileusz 470-lecia założenia miasta. Dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do powstania publikacji „Lubartów i Ziemia Lubartowska”.

Swoistą recenzję książki „Lubartów i Ziemia Lubartowska” przedstawiła zebranym Małgorzata Sabat, nauczyciel historii w ZS nr 2. wspomniała o autorach artykułów w publikacji LTR m.in. Januszu Bodziackim (tekst pt. „Lubartów w 470-lecie miasta (1543-2013)”; profesor Halinie Wiśniewskiej, która przybliżyła postać księżnej Sanguszkowej, pani na Lubartowie i protektorki języka polskiego;  profesorze Wiesławie Śladkowskim – opisał 150-lecie powstania styczniowego; Edycie Targońskiej, która przedstawiła miejsca walk Polaków o niepodległość; dr Mariuszu Mazur, który przedstawił w publikacji sylwetki starostów powiatu lubartowskiego z lat 1918 – 1950; profesorze Waldemarze Michalskim, który przypomniał sylwetkę Wandy Śliwiny; prezes Mariii Kozioł – opisała losy szpitala sejmikowego – o prawie 100-letnim okresie działalności – zwanego przez mieszkańców starym szpitalem.

Książka została przesłana do wielu zainteresowanych. A o jej docenieniu świadczą listy nadesłane z różnych części Polski i odczytane podczas spotkania.

Przy okazji w bibliotece miał miejsce wykład profesora Wiesława Śladkowskiego (jednego z autorów artykułu w książce) na temat powstania styczniowego w 150 rocznicę.

Data opublikowania: 15:23, 26 września 2013

Kategorie: Aktualności