KOMUNIKAT BURMISTRZA MIASTA W SPRAWIE ZMIAN ORGANIZACYJNYCH URZĘDU MIASTA

KOMUNIKAT
BURMISTRZA MIASTA
W SPRAWIE ZMIAN ORGANIZACYJNYCH URZĘDU MIASTA

 

       W związku z faktem , iż w dniu 31 stycznia 2013r  Zarządzeniem Nr VI/379/13 nadałem Urzędowi Miasta Lubartów Regulamin Organizacyjny informuję o zmianach organizacyjnych wprowadzonych w strukturze Urzędu.

       Decyzję o reorganizacji Urzędu podjąłem po uprzednim przeanalizowaniu wraz z kadrą kierowniczą jakości realizowanych zadań i obciążenia pracą w Wydziałach Urzędu.

       Zmiany w organizacji i funkcjonowaniu Urzędu uznałem za niezbędne, wynikające z konieczności dostosowania struktury organizacyjnej i zakresu  zadań  do nowych wymogów wynikających zarówno ze zmian przepisów prawa jak i potrzeb Miasta.  Struktura organizacyjna Urzędu została zmodyfikowana w taki sposób aby poszczególne wydziały i stanowiska pracy jeszcze skuteczniej i efektywniej niż dotychczas realizowały powierzone im zadania.

        Pomimo wzrostu zadań realizowanych przez Urząd,  wprowadzone zmiany spowodowały zmniejszenie stanu zatrudnienia. Wdrożona reorganizacja powoduje także zmniejszenie liczby Naczelników Wydziału.

          Moim dążeniem jest aby Urząd  działał sprawnie i skutecznie, był instytucją dobrze służącą naszym mieszkańcom.

                                                                     

                                                                               BURMISTRZ
                                                                                    ( – )
                                                                            Janusz Bodziacki

Nowy Regulamin Organizacyjny UM Lubartów

Data opublikowania: 13:02, 1 lutego 2013

Kategorie: Komunikaty