Konsultacje społeczne z organizacjami pozarządowymi dotyczące projektu uchwały w sprawie trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej

 

Burmistrz Miasta Lubartów informuje

 

o rozpoczęciu konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej  z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.Nr 96 poz.873 z późn.zmianami)

Informacje szczegółowe

Data opublikowania: 14:10, 31 października 2012

Kategorie: Komunikaty