Przebudowa odcinków dróg: Łąkowa, Piaskowa, Findera, Hanki Sawickiej, Bukowa, Żołnierska oraz skrzyżowania ulic Mickiewicza, Krzywe Koło

Na podstawie art. 39 ust. 6a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r., Nr 19, poz.115 z póź. zm.)

Burmistrz Miasta Lubartów zawiadamia o zamiarze przebudowy odcinków niżej wymienionych dróg gminnych Miasta Lubartów: Łąkowa, Piaskowa, Findera, Hanki Sawickiej, Bukowa, Żołnierska oraz skrzyżowania ulic Mickiewicza, Krzywe Koło.

W związku z powyższym zawiadamia się o możliwości zgłaszania zainteresowania udostępnieniem kanału technologicznego w pasach drogowych wskazanych ulic.

 

 

Data opublikowania: 12:02, 28 lutego 2012

Kategorie: Komunikaty