Folder dla przedsiębiorców

W ramach realizacji projektu pn.: „Teraz biznes – budowa Lubartowskiej Strefy Gospodarczej” Miasto Lubartów planuje wydać folder, prezentujący lubartowskie firmy i przedsiębiorstwa.

Zamieszczone zostaną w nim dane teleadresowe oferty Lubartowskich firm zawierające: zdjęcia, profil działalności lub ofertę, w zależności od indywidualnych potrzeb. Zamieszczenie informacji i wydanie folderu jest dla całkowicie bezpłatne. W związku z zaplanowaną datą wydruku folderu na wrzesień br. prosimy Państwa o przesyłanie materiałów do dnia 25 sierpnia br. na adres e-mail: info@biznes.Lubartow.pl 
    Dodatkowe informacje, co do zasad publikacji i warunków technicznych oferty można uzyskać w Urzędzie Miasta Lubartów pok. 105, lub telefonicznie pod nr. 81 85 44 629
Jednocześnie zawiadamiam, że została uruchomiona strona internetowa www.biznes.lubartow.pl,  na której, w wyszukiwarce firm, przedsiębiorcy z okolic Lubartowa mogą zamieszczać dane swojej firmy wraz ze zdjęciami i ofertą wytwarzanych produktów lub usług. Zamieszczenie danych na stronie Miasta również jest całkowicie bezpłatne.  
                                                                                                          
                                                                                     Janusz Bodziacki
                                                                                          /-/
                                                                               Burmistrz Miasta Lubartów

Projekt pn.:  „Teraz biznes – budowa Lubartowskiej Strefy Gospodarczej”  jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013, II Osi Priorytetowej Infrastruktura ekonomiczna, Działania 2.4 Marketing gospodarczy, Schemat B.

Data opublikowania: 17:06, 18 sierpnia 2011

Kategorie: Aktualności