Stare fotografie miasta

„Lubartów w starej fotografii to tytuł wystawy jaką można oglądać w Muzeum Regionalnym  Lubartowie. Na wystawie zgromadzono kilkadziesiąt fotografii, z których najstarsza  pochodzi z 1901.

Część eksponatów pochodzi ze zbiorów samego muzeum inne przekazali mieszkańcy Lubartowa i uczniowie szkół uczestniczący w zorganizowanym na potrzeby wystawy konkursie. W wernisażu wystawy udział wziął burmistrz Janusz Bodziacki, w swoim wystąpieniu podkreślił zmiany, jakie zaszły w mieście na przestrzeni lat. Wystawę będzie można oglądać do końca wakacji.

Data opublikowania: 16:05, 27 maja 2011

Kategorie: Aktualności