Goście z Emilczyna gościli w Lubartowie

Już po raz kolejny w pierwszych dniach sierpnia w Lubartowie gościła grupa przedstawicieli samorządowych oraz urzędników z rejonu emilczyńskiego na Ukrainie.

 Do naszego miasta przyjechali w ramach realizowanego projektu „Współpraca Miasta Lubartów i Rejonu Emilczyńskiego na Ukrainie na rzecz wspierania procesów demokratyzacji oraz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i integracji europejskiej”. Podczas tygodniowego pobytu odbyły się czterodniowe warsztaty i szkolenia, które miały na celu przybliżyć przedstawicielom Rejonu Emilczyńskiego zasady polskiej pomocy zagranicznej, system samorządu terytorialnego, historię i uwarunkowania prawne. Uczestnicy warsztatów poznawali również – finansowanie oraz funkcjonowanie parlamentu. Zostali ponadto wprowadzeni w tematykę funduszy unijnych oraz mechanizmy finansowe UE. Warsztaty tematyczne w Urzędzie Miasta Lubartów dotyczyły również zarządzania informacją w samorządach, konfliktu w organizacji, tworzenia strategii współpracy międzysektorowej jako czynnika funkcjonowania społeczeństwa obywatelskiego, kształtowania wizerunku
oraz projektów z udziałem samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych. Oprócz warsztatów przedstawiciele z rejonu emilczyńskiego odbyli szereg wizyt studyjnych m.in. poznając realizowane inwestycje miejskie oraz szkolne w SP nr 3. Odwiedzili Fundację Rozwoju Lubelszczyzny oraz Gminę
Niedźwiada jako przykład funkcjonowania jednostki samorządu wiejskiego. Poza szkoleniami i wizytami zwiedzali Kozłówkę oraz Warszawę. W czasie wizyty w stolicy grupa odwiedziła Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, Sejm Rzeczpospolitej oraz Ministerstwo Spraw Zagranicznych i najciekawsze zabytki miasta. Konferencja podsumowująca bieżącą edycję projektu odbędzie się we wrześniu w Emilczynie. Projekt jest współfinansowany w ramach Programu Polskiej  Pomocy Zagranicznej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w 2010 r.

Data opublikowania: 09:08, 19 sierpnia 2010

Kategorie: Aktualności