Stanowisko Rady Miasta Lubartów w sprawie konfliktu o oświetlenie terenów Spółdzielni Mieszkaniowej w Lubartowie

 

 

     STANOWISKO RADY MIASTA LUBARTÓW

      Rada Miasta Lubartów z niepokojem obserwuje eskalację konfliktu pomiędzy Burmistrzem Miasta Lubartów a Prezesem Spółdzielni Mieszkaniowej w Lubartowie, dotyczącego ponoszenia kosztów oświetlenia terenów stanowiących własność Spółdzielni.
      Decyzja o wyłączeniu oświetlenia spowodowała, że znaczna część mieszkańców miasta została pozbawiona możliwości bezpiecznego poruszania się w godzinach wieczornych i nocnych po terenach administrowanych przez Spółdzielnię Mieszkaniową.
      Rada Miasta Lubartów wzywa Władze Spółdzielni Mieszkaniowej w Lubartowie, jako Zarządcy spółdzielczych terenów, do niezwłocznego włączenia oświetlenia terenów Spółdzielni Mieszkaniowej. Stanowisko nasze podyktowane jest troską o bezpieczeństwo mieszkańców i przestrzeganie przepisów prawa.

 

Lubartów 29 stycznia 2010 r.

Data opublikowania: 21:01, 29 stycznia 2010

Kategorie: Komunikaty