Koźmińskiego tuż, tuż

Dobiegają końca ostatnie prace wykończeniowe przy budowie ul. Koźmińskiego w Lubartowie.

Zakończyła się  już przebudowa skrzyżowania z ul. Lubelską. Gotowa jest już jezdnia, oświetlenie, chodniki ścieżka rowerowa. Wykonana została przebudowa przejazdu kolejowego na ul. Przemysłowej i fragment drogi przed i za przejazdem. Ułożono warstwę ścieralną na ul. Koźmińskiego oraz w obrębie przejazdu kolejowego i na fragmencie ul. Lubelskiej. Z wartej 4,5 mln złotych inwestycji połowę kosztów budowy pokryje budżet państwa, natomiast za drugą zapłaci samorząd miasta. Wykonawcą prac jest Przedsiębiorstwo Robót Drogowych S.A. w Lubartowie. W pierwszej edycji programu projekt zajął drugą lokatę pośród wniosków zakwalifikowanych do dofinansowania, zatwierdzonej przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Projekt obejmował nie tylko budowę nowej ulicy Koźmińskiego o długości ponad 500 m, ale również przebudowę ulicy Przemysłowej – dojazdowej do terenów przemysłowych o długości ponad 300 m. Ponadto w ramach projektu zmodernizowane zostało skrzyżowanie z ulicą Przemysłową i Krańcową oraz z linią kolejową. W celu poprawy bezpieczeństwa wybudowane zostało oświetlenie uliczne, chodnik, 6 przejść dla pieszych i ścieżka rowerowa.  Dzięki tej inwestycji powstało nowe połączenie komunikacyjne pomiędzy terenem gospodarczym, a ulicą Lubelską, stanowiąca trasę wylotową z miasta w kierunku na Lublin. Spowoduje to znaczne odciążenie skrzyżowania ulicy Lubelskiej z ulicą Kolejową oraz skróci drogę oraz czas dojazdu do terenów przemysłowych. Ponadto stworzona została  podstawa do budowy trasy Wschodniej – Zachodniej stanowiącej tzw. małą   obwodnicę miasta, która pozwoliła by rozwiązującej problemy komunikacyjne Lubartowa, który jest miastem o wzdłużnym nieefektywnym charakterze urbanistycznym. Otwarcie nowej drogi zaplanowano około w drugiej połowie listopada po uzyskaniu pozytywnych odbiorów technicznych.

Data opublikowania: 09:11, 5 listopada 2009

Kategorie: Aktualności