”eInclusion – Lubartów bez barier”

Komputery z oprogramowaniem i darmowy internet otrzyma już wkrótce 150 rodzin z Lubartowa.

Z projektu skorzystać będą mogły  osoby (gospodarstwa domowe) korzystające ze wsparcia w ramach systemu pomocy społecznej, dzieci i młodzież ucząca się z rodzin w trudnej sytuacji materialnej i społecznej, uprawniającej do uzyskania stypendiów socjalnych (szkolnych), osoby korzystające ze wsparcia w ramach systemu świadczeń rodzinnych, osoby niepełnosprawne ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Kwalifikacja osób do projektu będzie się odbywała głównie w oparciu o kryterium dochodowe. Wsparcie w ramach projektu obejmie zakup 150 zestawów komputerowych wraz
z oprogramowaniem, oraz zakup usługi dostępu do Internetu. Dostęp do Internetu będzie finansowany z projektu przez okres 3 lat. Z uwagi na szybkie zmiany w dziedzinie IT, a także na konieczność utrzymania celów projektu przez okres kolejnych 5 lat po zakończeniu realizacji projektu, w 2012 roku przewidziana została modernizacja zakupionego sprzętu komputerowego, aktualizacja oprogramowania i finansowanie dostępu do internetu. 
W wyniku realizacji projektu 150 rodzin o najniższych dochodach uzyska stały dostęp do sieci Internet. Osoby te uzyskają również wsparcie techniczne w zakresie obsługi zainstalowanego w ich domach sprzętu komputerowego świadczone przez informatyków.
Dodatkowo wszyscy będą mogli skorzystać ze szkoleń informatycznych  a po dwóch latach ich sprzęt zostanie jeszcze zmodernizowany. Na projekt wsparcia rodzin zagrożonych wykluczeniem cyfrowym miasto otrzymało 1 mln 200 tys złotych dofinansowania z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka , jak poinformował burmistrz Jerzy Zwoliński ponad 200 tysięcy samorząd dołoży z własnego budżetu łącznie wartość projektu to 1 419 314,00. Sprzęt trafi do nich w pierwszym kwartale przyszłego roku, ale 29 października rozpocznie  się nabór chętnych.

Data opublikowania: 09:10, 23 października 2009

Kategorie: Aktualności