Duża szansa na remont kolejnych ulic w Lubartowie

Burmistrz zdecydował o wsparciu finansowym samorządu powiatowego w zakresie remontu – przebudowy ulic: Nowodworskiej i Al. 1000 lecia w Lubartowie. Ulice te będące w zarządzie Powiatu Lubartowskiego należą już do nielicznych dróg w mieście o tak złej nawierzchni.

     Nowodworską i Al. 1000-lecia przejeżdża obecnie cały ruch ciężki, do położonych w ich okolicach zakładów. Zaprawki zrobione na tych ulicach, związane z dwukrotnym przejazdem wyścigu „Tour de Pologne” przez miasto, mające raczej kosmetyczny charakter, już nie wystarczają.

     Koszt całości inwestycji ma wynieść ok. 3 mln zł. Istnieje możliwość sfinansowania 50% tej inwestycji ze środków budżetu państwa, w ramach „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 – 2011” tzw „schetynówki”. Starosta Lubartowski wystąpił z wnioskiem, aby Miasto Lubartów wyłożyło na ten cel taką samą kwotę jak Powiat Lubartowski, a mianowicie po 750000 zł.. Burmistrz przychylił się do tego wniosku i wystąpił do Rady Miasta Lubartów z projektem stosownej uchwały, która będzie poddana głosowaniu na najbliższej sesji.

     Remont tych ulic wpłynie znacząco na wzrost bezpieczeństwa, a ruch po nich nie będzie utrapieniem dla użytkowników. Dodatkowo po zakończeniu realizacji projektu ”Czas na Lubartów” – polegającym na przygotowaniu, między innymi w zakresie infrastrukturalnym, terenów pod nowe inwestycje w rejonie ulicy Gazowej, przebudowa i poprawa funkcjonalności tych ulic wpłynie korzystnie na atrakcyjność planowanych tam terenów inwestycyjnych.

Data opublikowania: 12:09, 25 września 2009

Kategorie: Aktualności